Wat gebeurt er met uw pensioen?

 

Kiezen voor waardeoverdracht

Zodra u uit dienst bent bij TenCate, bouwt u geen pensioen meer op bij ons. Pensioenfonds TenCate stuurt u een overzicht waarop de waarde van uw opgebouwde pensioen staat vermeld. Het (eventuele) saldo dat u hebt opgebouwd met pensioensparen wordt omgezet naar ouderdomspensioen met bijbehorend partnerpensioen. U kunt er voor kiezen om de waarde van dit opgebouwde pensioen mee te nemen naar de pensioenuitvoerder van uw nieuwe werkgever. We noemen dat waardeoverdracht. Het is overigens wel zo dat het pensioenfonds alleen aan waardeoverdracht mag meewerken als de dekkingsgraad hoger is dan 100%.

 

Laat u vooraf goed informeren over de gevolgen van waardeoverdracht. Of het voor u voordelig is om te kiezen voor waardeoverdracht, is vooral afhankelijk van de financiële situatie bij de nieuwe pensioenuitvoerder in vergelijking met de situatie bij ons. Hoe een pensioenuitvoerder er financieel voor staat is namelijk bepalend voor het verlagen dan wel verhogen van pensioenen.

 

Na afronding van de waardeoverdracht naar de nieuwe pensioenuitvoerder, hebt u geen rechten, plichten of aanspraken meer bij Pensioenfonds TenCate.

 

Wat als u niet kiest voor waardeoverdracht?

Als u geen waardeoverdracht wilt, dan blijft het pensioen dat u bij TenCate hebt opgebouwd staan bij Pensioenfonds TenCate en wordt het vanaf uw pensioendatum aan u uitbetaald. Na uw vertrek bij TenCate betaalt u geen premie meer aan Pensioenfonds TenCate, maar gaat u verder met pensioen opbouwen in de regeling van uw nieuwe werkgever. Uw pensioen bij Pensioenfonds TenCate groeit niet meer mee met de ontwikkeling van uw salaris. Wel proberen we het pensioen dat u bij ons hebt achtergelaten waardevast te houden door het zoveel mogelijk mee te laten stijgen met de prijsstijgingen. Maar deze indexatie kunnen we alleen toekennen als het pensioenfonds er financieel goed genoeg voorstaat. Het is ook mogelijk dat we uw achtergelaten pensioen moeten verlagen (korten).

 

Meer over aanpassen (indexeren of korten) van de pensioenen door Pensioenfonds TenCate leest u hier. De informatie die u daar leest over indexatie en korten is zowel van toepassing op de ingegane pensioenen van de gepensioneerden, als op de nog niet ingegane pensioenen van oud-medewerkers van TenCate.

 

Afkoop klein pensioen

Als u maar kort bij TenCate hebt gewerkt en weinig pensioen hebt opgebouwd, dan mag het pensioenfonds dit twee jaar nadat u ergens anders bent gaan werken afkopen. U krijgt dan de waarde van uw pensioen in één keer uitbetaald. Afkoop van zo’n ‘klein pensioen’ is alleen mogelijk als de pensioenuitkering lager is dan €467,89 bruto per jaar (2017).