Wat als u een klacht hebt?

 

Pensioenfonds TenCate wil u zo goed mogelijk informeren over uw pensioen. Wij volgen procedures om fouten zoveel mogelijk uit te sluiten. Maar ook al houdt het pensioenfonds zich strikt aan de regels, toch kan het voorkomen dat u het ergens niet mee eens bent, of vindt u misschien dat u niet goed bent behandeld. Als u een klacht hebt proberen we daar natuurlijk eerst onderling uit te komen. Als dat niet lukt, kunt u schriftelijk een klacht indienen bij het bestuur van het pensioenfonds.

 

Nadat u het bestuur in zo’n situatie schriftelijk van uw klacht op de hoogte hebt gebracht, ontvangt u binnen tien dagen een ontvangstbevestiging van het bestuur. Soms ook al eerder, als een klacht bijvoorbeeld sneller kan worden afgehandeld. Vervolgens zal het pensioenfonds binnen zes weken met een inhoudelijk onderbouwde reactie terugkomen op uw klacht. In het geval het pensioenfonds voorziet dat er meer tijd nodig is om uw klacht af te handelen hoort u van het pensioenfonds wat die termijn is.

 

De precieze regels leest u hier:

> Reglement klachten en geschillen

 

In het geval u er toch niet uitkomt met het pensioenfonds kunt u met uw klacht terecht bij de Ombudsman Pensioenen.