Partner- en wezenpensioen

 

Partnerpensioen

Naast ouderdomspensioen hebt u tijdens uw dienstverband bij TenCate ook partnerpensioen opgebouwd. Als u komt te overlijden als u uit dienst bent bij TenCate dan blijft voor uw partner het recht op partnerpensioen bestaan (tenzij u vóór 1-1-2000 uit dienst bent gegaan en u toen geen partner had).

 

De hoogte van het partnerpensioen is gerelateerd aan de hoogte van het ouderdomspensioen. Voorheen konden we zeggen dat het partnerpensioen 70% van het ouderdomspensioen was, maar als u al deelnam aan de regeling toen de pensioenleeftijd van 65 naar 67 jaar ging dan is dat percentage lager. Bij de overgang naar de nieuwe regeling (op 1-1-2014) is het ouderdomspensioen namelijk wel verhoogd, maar is het partnerpensioen gelijk gebleven.

 

Uw partner ontvangt het partnerpensioen vanaf de eerste dag van de maand nadat u bent overleden. De uitkering eindigt wanneer uw partner zelf overlijdt. De hoogte van het partnerpensioen staat vermeld op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op mijnpensioenoverzicht.nl

 

Let op: Om voor een partnerpensioen in aanmerking te komen moet uw partner wel bekend zijn bij het pensioenfonds. Dit is belangrijk om bij stil te staan als u ongehuwd samenwoont. U moet dan een samenlevingsovereenkomst hebben die bij een notaris is vastgelegd én u moet uw partner bij het pensioenfonds hebben aangemeld. Anders heeft uw partner géén recht op partnerpensioen. Bent u getrouwd of hebt u een geregistreerd partnerschap, dan hoeft u uw partner niet aan te melden bij het pensioenfonds.

 

Ex-partner: bijzonder partnerpensioen

Ook een eventuele ex-partner kan in aanmerking komen voor (een deel van) het partnerpensioen. Dit heet het bijzonder partnerpensioen en wordt berekend over het ouderdomspensioen dat tot aan het einde van de relatie is opgebouwd.

 

Let op: ingeval van ‘scheiding van tafel en bed’ wordt er geen bijzonder partnerpensioen afgesplitst. Dit gebeurt pas als het huwelijk daadwerkelijk is ontbonden.

 

Wezenpensioen

Na uw overlijden hebben uw kinderen tot hun 18de recht op een wezenpensioen van Pensioenfonds TenCate. Het wezenpensioen gaat in op de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin u bent overleden. Uw kind ontvangt het wezenpensioen tot en met de maand waarin hij of zij 18 jaar wordt. Als uw kind op dat moment studeert loopt het wezenpensioen maximaal door totdat hij of zij 27 is.

 

Ieder kind krijgt 20% van het partnerpensioen dat is opgebouwd (voor maximaal 3 kinderen). Wanneer ook uw (ex-)partner is overleden wordt het bedrag verdubbeld.

 

De hoogte van het wezenpensioen staat vermeld op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op mijnpensioenoverzicht.nl