Organisatie van het pensioenfonds

 

Pensioenfonds TenCate voert de pensioenregeling van Koninklijke Ten Cate (TenCate) in Nederland uit. Het pensioenfonds moet ervoor zorgen dat medewerkers, oud-medewerkers en gepensioneerden van TenCate het pensioen krijgen waar ze recht op hebben. Dat betekent dat er voldoende vermogen moet zijn om nu en in de toekomst die pensioenen uit te kunnen keren. Het vermogen wordt daarom zorgvuldig beheerd en belegd.

 

Wie zijn wij?

Pensioenfonds TenCate is een onafhankelijke stichting, die losstaat van de werkgever, met een eigen bestuur en een eigen beleid. Uiteraard is er wel nauwe samenwerking met de werkgever. De bestuursleden zijn beoordeeld op hun specifieke kennis en deskundigheid zodat ze hun taken goed kunnen uitvoeren. De voorzitter en de secretaris vormen het dagelijks bestuur van Pensioenfonds TenCate. Naast een bestuur heeft het pensioenfonds ook een beleggingscommissie, een verantwoordingsorgaan, een visitatiecommissie, een externe actuaris en accountant, en een eigen uitvoeringsorganisatie.