Vragen?

Als u vragen hebt over uw pensioen bij TenCate aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. We staan u graag te woord.

Nieuws

29-Nov-2017

DNB geeft goedkeuring waardeoverdracht

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft goedkeuring gegeven voor de collectieve waardeoverdracht van de pensioenen naar Bpf MITT. Daarmee is de laatste juridi..

> Lees meer

21-Nov-2017

Waardeoverdrachten stopgezet

Sinds begin deze maand is ons pensioenfonds uit onderdekking en is er geen wettelijke belemmering meer om aan waardeoverdracht mee te werken. Echte..

> Lees meer

15-Oct-2017

Bestuur neemt definitief besluit tot liquidatie pensioenfonds

Het bestuur heeft in zijn vergadering van 14 september 2017 besloten Pensioenfonds TenCate op te heffen en de pensioenen over te dragen aan het bed..

> Lees meer

05-Oct-2017

Pensioenfonds TenCate 'in liquidatie'

Pensioenfonds TenCate wordt opgeheven. De pensioenen worden per 1 januari 2018 overgedragen aan het bedrijfstakpensioenfonds voor de Mode-, Interieur-, ..

> Lees meer

02-Feb-2017

Beleidsdekkingsgraad eind 2016 is 93,2%. Wat betekent dit voor uw pensioen?

De beleidsdekkingsgraad van Pensioenfonds TenCate was op 31 december 2016 93,2%. De actuele dekkingsgraad kwam uit op 97,3%. Dit zijn voorlopige cijfers..

> Lees meer

02-Nov-2016

Haalbaarheidstoets in PensioenNieuws van oktober 2016

Ons is gebleken dat de tekst in de tweede alinea onder het onderwerp Haalbaarheidstoets (pagina 8) niet geheel correct is. De volgende zin in deze aline..

> Lees meer

18-Oct-2016

PensioenNieuws najaar 2016 verschenen

In de nieuwe PensioenNieuws gaan we onder andere in op: - Hoe verloopt 2016 tot nu toe? - Doe jaarlijks een pensioen-check - Geboren vóór 1 ..

> Lees meer

01-Jul-2016

Nieuwe website

Pensioenfonds TenCate heeft sinds 1 juli 2016 een nieuwe website. Het uiterlijk van de website is helemaal opgefrist. Maar ook hebben we de structuur en..

> Lees meer

18-Feb-2016

Wijzigingen pensioenreglement

Op 18 februari 2016 is het pensioenreglement gewijzigd. Het betreft twee aanpassingen met betrekking tot het partnerpensioen. De korting van het p..

> Lees meer

14-Jan-2016

Wijzigingen reglementen per 1 januari 2016

Het pensioenreglement en het reglement pensioensparen van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate zijn geactualiseerd per 1 januari 2016. Voor..

> Lees meer

21-Oct-2015

Waardeoverdracht tijdelijk niet mogelijk

Pensioenfonds TenCate kan tijdelijk niet meewerken aan waardeoverdracht. Dit betekent dat: 1. U uw pensioen niet kun meenemen naar uw nieu..

> Lees meer