Pensioenfonds TenCate in liquidatie

 

Het bestuur heeft op 14 september 2017 besloten Pensioenfonds TenCate op te heffen. De pensioenen worden overgedragen aan het bedrijfstakpensioenfonds voor de Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie (Bpf MITT). De overdracht is gepland op 1 januari 2018. De verdere afwikkeling van de liquidatie gebeurt in 2018.

 

Waarom gaat Pensioenfonds TenCate liquideren?

Uit onderzoek kwam een aantal kwetsbaarheden van het pensioenfonds aan het licht, die we niet allemaal kunnen wegnemen. In het belang van de deelnemers heeft het bestuur de voor- en nadelen van enerzijds doorgaan met het eigen pensioenfonds en anderzijds overgaan naar een andere pensioenuitvoerder zorgvuldig tegen elkaar afgewogen. Na uitgebreid onderzoek naar een geschikt alternatief is gekozen voor Bpf MITT.

 

Wat gebeurt er met de pensioenen?

De opgebouwde pensioenen gaan een-op-een over naar Bpf MITT. Maar als er na de overdracht en afwikkeling van de liquidatie nog geld in het pensioenfonds overblijft, wordt dit aangewend voor verhoging van de pensioenen. Een eventueel tekort kan leiden tot een verlaging van de opgebouwde en ingegane pensioenen. Voor nu lijkt een verhoging waarschijnlijker dan een verlaging, maar dit weten wij pas zeker begin volgend jaar. De nieuwe pensioenopbouw voor actieve deelnemers gebeurt vanaf 1 januari 2018 eveneens bij Bpf MITT.

 

Instemming COR met de overdracht en de nieuwe pensioenregeling

De centrale ondernemingsraad (COR) heeft ingestemd met de overgang naar Bpf MITT. De COR is ook akkoord met de pensioenregeling. In overleg met de werkgever brengen wij de medewerkers binnenkort op de hoogte van de inhoud van nieuwe pensioenregeling.

 

Goedkeuring DNB voor waardeoverdracht

Het bestuur heeft de liquidatie van het pensioenfonds en de waardeoverdracht van de opgebouwde pensioenen gemeld aan De Nederlandsche Bank (DNB). Inmiddels is DNB akkoord gegaan met de waardeoverdracht. Hiermee is de overdracht van de pensioenen definitief. U leest er hier meer over.

 

Gepensioneerden en nabestaanden ontvangen pensioen vanaf januari 2018 van Bpf MITT

Alle gepensioneerden en nabestaanden ontvangen al vanaf januari 2018 hun maandelijkse pensioenuitkering van Bpf MITT. Tot en met eind december 2017 blijft Pensioenfonds TenCate de uitkering verzorgen.

 

Communicatie

Deelnemers en gepensioneerden zijn sinds het voornemen van het bestuur om het pensioenfonds te liquideren op de hoogte gehouden: via de website maar ook tijdens deelnemersbijeenkomsten. In de loop van de maand december ontvangen alle deelnemers een brief met meer informatie over de overgang naar Bpf MITT.

Brieven en presentaties plaatsen we ook onder ‘downloads’ op deze pagina.

 

Deze webpagina voorzien we regelmatig van de laatste informatie

 

Laatste keer bijgewerkt: 22-Dec-2017

 

Contact

 

Pensioenfonds TenCate

Postbus 126, 7600 AC Almelo

Brugstraat 2, 7607 XG Almelo

Contact

 

Pensioenfonds TenCate

Postbus 126, 7600 AC Almelo

Brugstraat 2, 7607 XG Almelo