Wanneer moet u in actie komen?

 

Als u van baan verandert

U kunt uw eerder opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder. Dit heet waardeoverdracht.

> Lees meer

 

Als u arbeidsongeschikt wordt

De opbouw van uw pensioen wordt (gedeeltelijk) voortgezet zonder dat u nog premie hoeft te betalen.

> Lees meer

 

Als u gaat samenwonen, trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat

U krijgt dan recht op een partnerpensioen voor uw partner. Alleen als u gaat samenwonen (met notariële akte) moet u dit aan ons doorgeven.

> Lees meer

 

Als u gaat scheiden of het samenwonen of geregistreerd partnerschap beëindigt

Uw opgebouwde partnerpensioen komt toe aan uw ex-partner en het opgebouwde ouderdomspensioen wordt verdeeld. Alleen als u uw samenwonen (met notariële akte) beëindigt moet u dit aan ons doorgeven.

> Lees meer

 

Als u verhuist naar het buitenland

Een verhuizing naar of in het buitenland geeft u altijd door aan het pensioenfonds

> Lees meer

 

Als u werkloos wordt

Als u uit dienst gaat wordt het deelnemerschap aan onze pensioenregeling beëindigd. U bouwt dan geen pensioen meer op.

> Lees meer

 

Als u meer of minder gaat werken

Wordt de opbouw van het pensioen evenredig vermeerderd of verminderd.

> Lees meer

 

Als u verlof opneemt

Bij ouderschapsverlof  wordt de pensioenopbouw (gedeeltelijk) tijdelijk stopgezet, maar u blijft wel verzekerd voor het partner- en wezenpensioen. Onder bepaalde voorwaarden kunt u de opbouw van het ouderdomspensioen zelf voortzetten.

> Lees meer

 

Elk jaar uw totale pensioenopbouw bekijken

Bekijk eens per jaar hoeveel pensioen u in totaal heeft opgebouwd op mijnpensioenoverzicht.nl

> Lees meer

 

Als u vragen hebt

Neem contact met ons op als u vragen hebt of gebruik maakt van de actie- en/of keuzemomenten. Dit kan door te bellen met 0546-455753 of te mailen naar pensioenfonds@tencate.com