Hoe hoe zeker is uw pensioen?

 

De hoogte van uw pensioen is niet gegarandeerd

Het is mogelijk dat wij uw pensioen niet met de lonen mee kunnen laten groeien, of dat wij zelfs moeten korten. Ons pensioenfonds heeft namelijk te maken met onder meer de volgende risico’s:

  • Mensen worden gemiddeld steeds ouder. We moeten het pensioen daardoor langer uitbetalen;
  • Een lage rente maakt pensioen duurder. Ons pensioenfonds heeft daardoor meer geld nodig om hetzelfde pensioen te kunnen uitbetalen;
  • De resultaten van onze beleggingen kunnen tegenvallen;
  • Klik hier voor meer informatie over onze financiële situatie en de beleidsdekkingsgraad, die gevolgen kunnen hebben voor uw pensioen.

> Lees meer

 

Indexatie

Om uw pensioen welvaartsvast te houden, proberen wij uw pensioen elk jaar mee te laten groeien met de stijging van de lonen. Dit heet indexatie. Dit kan alleen als de financiële situatie van ons pensioenfonds goed genoeg is. Door de verslechterde financiële situatie is het indexatieperspectief sinds een aantal jaren niet gunstig. De afgelopen jaren hebben wij de pensioenen voor deelnemers zo geïndexeerd (steeds per 1 januari volgend op jaar):

 

Jaar     Indexatie    Stijging van

                                  de lonen

2015     0,00%         2,52%

2014     0,00%         0,00%

2013     0,00%         2,00%

> Lees meer

 

Tekort

Omdat we een tekort hebben, geldt voor ons een herstelplan met de volgende maatregelen:

  • Uw pensioen groeit niet mee met de stijging van de lonen;
  • De werkgever betaalt een extra herstelpremie.

In het uiterste geval verlagen we uw pensioen. In 2013 verlaagden wij de pensioenen met 2,3% en in 2014 met 2,6%.

> Lees meer