Hoe bouwt u pensioen op?

 

U bouwt op drie manieren pensioen op:

A. AOW

Dit pensioen krijgt u van de overheid als u in Nederland woont of werkt. Op www.svb.nl leest u meer over de AOW.

B. Pensioen bij Pensioenfonds TenCate

U bouwt dit pensioen op via uw werkgever. Hierover gaat dit Pensioen 1-2-3.

C. Pensioen dat u zelf regelt

Bijvoorbeeld met een lijfrente of banksparen.

> Lees meer

 

Dit is een pagina uit laag 1 van onze Pensioen 1-2-3. Lees de uitleg hier.

 

Middelloon

Ieder jaar bouwt u een stukje van uw pensioen op over uw salaris. Het pensioen dat u zo opbouwt, is de optelsom van al die stukjes. Vanaf uw pensioendatum ontvangt u dit pensioen zo lang u leeft. Dit heet een middelloonregeling.

> Lees meer

 

Opbouw

U bouwt jaarlijks een deel van uw uiteindelijke pensioen op. Dat doet u niet over uw hele brutoloon. Over de eerste € 14.953 bouwt u in 2017 geen pensioen op, omdat u vanaf uw AOW-leeftijd ook een AOW-uitkering van de overheid ontvangt. Ook boven een brutoloon van € 103.317 wordt geen pensioen opgebouwd. Over het brutoloon (tot maximaal € 103.317) min het drempelbedrag (€ 14.953) bouwt u jaarlijks 1,75% aan pensioen op.

> Lees meer

 

Premie

U betaalt elke maand premie voor uw pensioen. Uw werkgever doet dat ook. Bij ons pensioenfonds betaalt u 1/3 van de premie en uw werkgever 2/3. Vraag bij uw werkgever na hoeveel u betaalt en hoeveel uw werkgever betaalt. De premie die u zelf betaalt, vindt u terug op uw loonstrook.

> Lees meer