Hoe staat het pensioenfonds ervoor?

Dekkingsgraad

Eind december 2017 is onze dekkingsgraad 102,1%. Een overzicht van het verloop van de dekkingsgraad in 2017 vindt u hier:

 

> Verloop dekkingsgraad dit jaar

 

 

Wat zegt de dekkingsgraad over de financiële situatie van ons pensioenfonds?

De dekkingsgraad is de financiële graadmeter voor het pensioenfonds. Het geeft de verhouding aan tussen het vermogen van het pensioenfonds en de verplichting van het pensioenfonds om pensioenen nu en in de toekomst uit te betalen. Bij een dekkingsgraad van bijna 105% is er voldoende vermogen om aan die verplichtingen te voldoen. Bovenop dat minimaal vereist vermogen moet Pensioenfonds TenCate nog een extra reserve aanhouden voor ongunstige tijden. Bij een dekkingsgraad van ongeveer 120% voldoet het pensioenfonds aan dat vereiste vermogen.

 

Als de dekkingsgraad lager is dan 105% spreken we van onderdekking; als de dekkingsgraad lager is dan ongeveer 120% heeft het pensioenfonds een reservetekort.

 

Ontwikkeling dekkingsgraad* sinds 2011

(telkens per 31 december)

2017           102,1%

2016             93,2%

2015             98,8%

2014           104,0%

2013           104,2%

2012             93,3%

2011             92,5%

 

*Tot 2014 actuele dekkingsgraad, vanaf 2014 beleidsdekkingsgraad.

 

Herstelplan

Sinds 2015 moeten pensioenfondsen hogere financiële buffers aanhouden. Het vereist eigen vermogen moet daardoor aanzienlijk hoger zijn dan voorheen. In 2015 voldeed Pensioenfonds TenCate niet aan het niveau van het vereist vermogen en was er een reservetekort. Daarom hebben we een herstelplan bij DNB ingediend. In het herstelplan staat hoe we binnen een termijn van 10 jaar weer boven 120% uit denken te komen. Elke maand geeft het pensioenfonds de dekkingsgraad door aan toezichthouder DNB. Zolang de financiële situatie onvoldoende blijft, moet ons fonds ieder jaar een nieuw herstelplan indienen.

 

Begrippen: beleidsdekkingsgraad en actuele dekkingsgraad

Als we over onze dekkingsgraad communiceren bedoelen we meestal onze ‘beleidsdekkingsgraad’. Pensioenfondsen gebruiken twee dekkingsgraden: de beleidsdekkingsgraad en de actuele dekkingsgraad. Beide laten zien wat de verhouding is tussen het vermogen van het pensioenfonds en alle financiële verplichtingen in de toekomst, maar ze worden elk op een andere manier berekend en gebruikt.

 

De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraad van de laatste twaalf maanden. Door een gemiddelde te gebruiken, schommelt de dekkingsgraad minder sterk. De stabielere beleidsdekkingsgraad is daarom meer geschikt om het beleid van het pensioenfonds op af te stemmen. Er wordt bijvoorbeeld naar de beleidsdekkingsgraad gekeken om te bepalen of de pensioenen geïndexeerd kunnen worden. De actuele dekkingsraad is een momentopname aan het einde van een maand. Hierin zijn de effecten op de korte termijn van stijgende of dalende beleggingsopbrengsten of rente goed zichtbaar.