Disclaimer en Copyright

 

Deze website wordt beheerd door Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate. Door deze website te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze gebruikersvoorwaarden.

 

De volgende voorwaarden zijn van toepassing:

 

Gebruik van deze website

De informatie op deze website is bedoeld ter algemene informatie. De informatie is niet bedoeld als vervanging van enig advies. Indien u zonder verficatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, doet u dat voor eigen rekening en risico.

 

Gebruik van deze website dat het gebruik van andere bezoekers stoort, het functioneren van deze website in gevaar kan brengen of de geboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

 

Aansprakelijkheid

De informatie op deze site is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

 

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Pensioenfonds TenCate aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site en de daarop/daardoor verstrekte informatie. Pensioenfonds TenCate aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Pensioenfonds TenCate worden onderhouden en waarnaar eventueel wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s) van Pensioenfonds TenCate.

 

Copyright

De website van Pensioenfonds TenCate is auteursrechtelijk beschermd. Publicatie van daarin vervatte informatie of gegevens, in welke vorm dan ook, zoals doch niet beperkt tot het gebruik van teksten of delen daarvan, afbeeldingen en grafisch materiaal van welke aard dan ook vereisen voorafgaande schriftelijke toestemming van Pensioenfonds TenCate.