Verhuizen

Trouwen/samenwonen

Uit elkaar

Overlijden

De waarde van uw pensioen

 

Indexatie

Normaal gesproken wordt geld ieder jaar iets minder waard, dat komt doordat de prijzen stijgen. U kunt met hetzelfde bedrag dit jaar iets minder kopen dan vorig jaar. Als u gepensioneerd bent, of uit dienst, of arbeidsongeschikt, dan probeert Pensioenfonds TenCate uw pensioen mee te laten stijgen met de prijsstijgingen. Dat noemen we indexatie. Het indexeren lukt helaas niet altijd. Als het financieel tegenzit, kan het zo zijn dat Pensioenfonds TenCate niet of niet volledig kan indexeren, of zelfs moet verlagen (korten). Dat betekent dat uw pensioen dan minder waard wordt.

 

Aanpassing pensioen in het verleden en in de toekomst

In dit overzicht ziet u hoe de pensioenen de afgelopen jaren zijn aangepast. Hierin staan zowel de eventuele indexatie (verhoging) of korting (verlaging) van het pensioen:

 

                Indexatie/           Stijging van

                Korting                de prijzen*

                                              Pensioen

2016          0,00%                 0,36%

2015          0,00%                 0,65%

2014          0,00%                 0,98%

2013         -2,60%                 2,51%

2012         -2,30%                 2,45%

2011          0,00%                 2,34%

2010          0,00%                 1,27%

2009          0,00%                 1,19%

2008          0,00%                 2,49%

2007          1,48%                 1,61%

 

*Consumentenprijsindex (CPI) voor alle huishoudens.

 

Indexatie geen vanzelfsprekendheid

Hoewel Pensioenfonds TenCate streeft naar een volledige toeslag op basis van de prijsindex is indexatie van de pensioenen voorwaardelijk. Het is dus geen vanzelfsprekendheid. In de afgelopen jaren kon er niet worden geïndexeerd. Ook voor de komende jaren moeten we realistisch zijn en zullen we hoogstwaarschijnlijk uw pensioen niet kunnen verhogen. Elk jaar beslist het bestuur of - en zo ja: in welke mate - de pensioenen worden aangepast. Hierbij kijkt het bestuur altijd naar de beleidsdekkingsgraad. Als over een kalenderjaar een toeslag wordt toegekend, gebeurt dat altijd per 1 januari. Het is onzeker of in de toekomst een (volledige) toeslag kan worden gegeven. Voor toekomstige toeslagen is geen geld gereserveerd.

 

Korten van pensioenen

Het kan gebeuren dat Pensioenfonds TenCate ondanks alle voorzorgen geld tekort komt om op de lange termijn alle pensioenen te kunnen uitbetalen. Dan moet er iets gebeuren. Wij hebben de taak zo zorgvuldig mogelijk af te wegen wat dan de beste oplossing is. Niet indexeren is dan de eerste maatregel. Maar als daarmee de tekorten niet snel genoeg weggewerkt kunnen worden, dan kan het pensioenfonds besluiten de opgebouwde pensioenen of pensioenuitkeringen te verlagen. En hoewel het pensioenfonds dit nog altijd ziet als een noodmaatregel, komt het wel voor.

 

Wanneer en hoe wordt er gekort?

Het pensioenfonds kijkt naar twee kritische ondergrenzen voor het verlagen van de pensioenen: het minimaal vereist vermogen (beleidsdekkingsgraad 104,2%) en het vereist vermogen (beleidsdekkingsgraad circa 120%). Het minimaal vereist vermogen is nodig om aan de verplichtingen te kunnen blijven voldoen, zoals uitkeren van de pensioenen. Het vereiste vermogen is nodig om bijvoorbeeld beleggingsrisico’s op te kunnen vangen.

 

Als de beleidsdekkingsgraad lager is dan 104,2%, dan is er sprake van dekkingstekort. Dit was de situatie begin 2015. Houdt het dekkingstekort (gerekend vanaf 2015) gedurende vijf jaar aan, dan kijken we hoeveel geld er nodig is om weer op 104,2% uit te komen. Op dat bedrag baseren we het kortingspercentage. De korting wordt vervolgens over een periode van tien jaar verspreid en is onvoorwaardelijk (ook al zou de beleidsdekkingsgraad eerder al op 104,2% uitkomen).

 

Als de beleidsdekkingsgraad lager is dan (ongeveer) 120%, dan is er sprake van reservetekort. Als het pensioenfonds denkt binnen tien jaar niet uit het reservetekort te komen, dan kijken we hoeveel geld er nodig is om na tien jaar wel weer op circa 120% uit te komen. Op dat bedrag baseren we het kortingspercentage. De korting wordt over een periode van tien jaar verspreid. Het eerste jaar is de korting onvoorwaardelijk, daarna wordt jaarlijks bekeken of korten nog nodig is.

 

Het kortingspercentage geldt overigens niet alleen voor gepensioneerden. Het is hetzelfde voor iedereen die bij het pensioenfonds is aangesloten, dus ook voor deelnemers en ex-medewerkers.