Arbeidsongeschiktheid

 

Als u tijdens uw dienstverband bij TenCate arbeidsongeschikt bent geworden, heeft Pensioenfonds TenCate uw pensioenopbouw (gedeeltelijk) voortgezet. Nadat u uit dienst bent gegaan (en nog niet met pensioen) en u op dat moment gedeeltelijk of volledig arbeidsongeschikt bent, loopt de pensioenopbouw (voor dat gedeelte) door. Over het gedeelte dat u arbeidsgeschikt was stopt de pensioenopbouw. Iemand die arbeidsongeschikt en uit dienst is, is geen deelnemer meer, maar bouwt dus nog wél pensioen op over het arbeidsongeschikte deel. Als de mate van uw arbeidsongeschiktheid toeneemt nadat u bij TenCate uit dienst bent gegaan, dan wordt de premievrije voortzetting niet verhoogd.

 

Let op: Indien de mate van uw arbeidsongeschiktheid minder wordt, wordt de premievrije voortzetting ook verlaagd. Bent u arbeidsongeschikt en uit dienst en wordt u weer volledig hersteld verklaard, dan eindigt uw gehele pensioenopbouw bij Pensioenfonds TenCate.

 

Mate van                         Mate van

arbeids-                           premievrije

ongeschiktheid              pensioenopbouw

0-35%                               0%

35-45%                             37,5%

45-55%                             50,0%

55-65%                             62,5%

65-80%                             80,0%

80% of meer                   100%