Vragen?

Als u vragen hebt over uw pensioen bij TenCate aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. We staan u graag te woord.

Waardeoverdrachten stopgezet

21-Nov-2017

Sinds begin deze maand is ons pensioenfonds uit onderdekking en is er geen wettelijke belemmering meer om aan waardeoverdracht mee te werken. Echter, op 14 september jl. heeft het bestuur van het pensioenfonds een besluit tot liquidatie genomen. Alle pensioenverplichtingen worden overgedragen aan Stichting Bedrijfstakpensioenfonds MITT (Bpf MITT). De overdracht wordt per 1 januari 2018 definitief. Vanaf dan bouwen actieve deelnemers ook nieuw pensioen op bij Bpf MITT. Als gevolg van de liquidatie gaat ons pensioenfonds geen nieuwe verplichtingen meer aan; waardeoverdrachten zullen wij niet meer verwerken. Vanaf 1 januari 2018 kunnen deelnemers een nieuw verzoek tot waardeoverdracht indienen bij Bpf MITT. Deelnemers die eerder een verzoek tot waardeoverdracht hebben ingediend, krijgen binnenkort hierover van ons persoonlijk bericht.