Vragen?

Als u vragen hebt over uw pensioen bij TenCate aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. We staan u graag te woord.

DNB geeft goedkeuring waardeoverdracht

29-Nov-2017

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft goedkeuring gegeven voor de collectieve waardeoverdracht van de pensioenen naar Bpf MITT. Daarmee is de laatste juridische hobbel genomen. Eigenlijk hadden we niet verwacht dat DNB bezwaren zou hebben, maar het blijft toch altijd even spannend.

 

De goedkeuring is ruim binnen de wettelijke termijn van drie maanden gegeven. Alle aan te leveren stukken waren tijdig en goed voorbereid; als gevolg daarvan had DNB slechts nog enkele vragen. Ook deze konden wij snel beantwoorden. De waardeoverdracht kan nu definitief per 1 januari 2018 worden uitgevoerd.

 

De overgang naar Bpf MITT verloopt volgens plan
De implementatie van de administratie bij Bpf MITT verloopt volgens planning. Ter zekerstelling van Bpf MITT zal de accountant nog een controle op het overdrachtsbestand doen. Volgens planning blijven de pensioenen tot en met december uitgekeerd door het pensioenfonds. Vanaf januari gebeurt dat door AZL, de administrateur van Bpf MITT.

 

Voor de overdracht van het vermogen is een apart transitieplan opgesteld. Het transitieplan beschrijft de voor te bereiden en uit te voeren werkzaamheden. Een speciale commissie van Pensioenfonds TenCate en Bpf MITT is hiermee belast. Sommige beleggingen kunnen rechtstreeks worden overgedragen, andere moeten eerst worden verkocht. Om risico’s te verminderen is ons beleggingsbeleid al zoveel mogelijk aangepast aan dat van Bpf MITT. Hiermee wil het bestuur bereiken dat de dekkingsgraden van beide fondsen zo dicht mogelijk bij elkaar blijven tot het moment van overgang. Voor de ontwikkeling van beide maanddekkingsgraden klik hier